За нас

Колективът на Учебен център „Милениум” – преподаватели по български език и литература и по математика:

Български език и литература

Математика

НЕЛИДА ПЕРЯНОВА
Преподавател по български език и литература в 91 Немска езикова гимназия, София. Един от основателите на Учебен център Милениум и постоянен преподавател в курсовете. Автор на учебниците и книгите за учителя по литература за 5., 6., 7. клас на издателство „Просвета”, рецензент на учебници по български език в прогимназиалната училищна степен. Участва в различни комисии за подготовка на материали по български език и литература /за конкурсни изпити след 7. клас, за външно оценяване, за пробна матура през 2007 г., за ученически състезания/; член на националната комисия за проверка на Държавния зрелостен изпит по български език и литература През 2006 год. е член на работна група към звеното за оценка и контрол на образованието към МОН за изработване на тестови задачи- завършен квалификационен курс. За успехи в преподавателската дейност получава наградите Учител по български език и литература на град София – 2008 год. и лауреат на фондация „Св.Св. Кирил и Методий” през май 2009 год.

ЛИЛИЯ ГЮЛЕМЕТОВА
От 2007 година и понастоящем учител по български език и литература в 91 Немска езикова гимназия. Завършено висше образование в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Българска филология” с професионална квалификация – филолог, учител по български език и литература, образователна степен магистър.
Участвала в различни комисии за проверка на изпит по БЕЛ за прием на ученици след 7. клас.
Дългогодишен преподавател, водещ курсове за подготовка на ученици след 7. и 12. клас за конкурси и приемни изпити.

СЛАВКА ЧИЧЕВА
Работила е като преподавател по математика в 31. СУЧЕМ и в 104. ОУ. Завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност математика-физика, степен магистър. Съавтор на сборници тестове по математика за 5,6 и 7 клас-издателство „Просвета”. Участва в комисии към МОН по атестация на изпитни тестове по математика. Членувала в комисия по оценяване на писмените работи по математика. Работи в Учебен център „Милениум” от създаването му.