7. клас

Курс за подготовка на седмокласници за НВО в края на 7. клас по математика и български език и литература

Курсове за седмокласници в база Лозенец 2024/25 г.

 • Подготовката е съобразена с действащата наредба за НВО след 7. клас.
 • Обучението е организирано в 4 модула с 8 занимания по предмет (МАТ и БЕЛ), като последното занимание е изпит с времетраене и по формата на НВО върху взетия до този момент материал.
 • Заниманията са в делнични дни веднъж в седмицата с времетраене 120 минути и при изготвяне на програмата се съобразяваме със смяната, в която учи детето в училище.
 • Водещо в работата е оформяне на групи (до 8 деца) в зависимост от нивото на децата с цел осъществяване в по-голяма степен на индивидуалната работа.
 • Таксата за обучение (4 вноски х 390 лв. за един предмет) се заплаща при започването на курса и преди започване на следващите модули. Съобщения за сроковете за заплащане се изпращат на имейл-адрес 10 дни по-рано.
 • Еднократно при започване на заниманията се заплаща сума от 50 лв. за материали, подготвени от преподавателите и съобразени с етапа на обучение и с нуждите на учениците.
 • Осъществяваме присъствено обучение.

Начало на заниманията – 23.09.2024 г. При допълнително включване в работата на групите се предлага вариант за компенсиране на пропуснатото.

Записване:

 • внасяне на капаро (по 50 лв. на предмет) – може да се върне, ако е налице отказ до 1.08.2024 г.
 • попълват се Заявление и Декларация за лични данни
 • на адрес: Лозенец (Семинарията), ул. „Професор Хараламби Тачев“ № 4, ет. 1

Срокове за записване:

 • в периода 16.04. – 30.04.2024 г. от понеделник до четвъртък (вкл.) – 18.30 – 19.30
 • в периода 07.05. – 17.05.2024 г. от понеделник до четвъртък (вкл.) –18.30 – 19.30
 • в периода 27.05. – 31.05.2024 г. от понеделник до четвъртък (вкл.) –18.30 – 19.30
 • след този период – с предварително обаждане и уговорка на един от посочените телефони за контакти до изчерпване на свободните места

Заниманията се провеждат:

Български език и литератураМатематика
кв. Лозенец (Семинарията),
ул. „Професор Хараламби Тачев“ № 4, ет. 1
преподаватели: Н. Перянова, Л. Гюлеметова, К. Велинова
ул. „6-ти септември“ № 38

преподавател: Сл. Чичева

Телефони за контакти:

0888 345 064 – Нелида Перянова
0898 543 019 – Славка Чичева
Е-mail: millenium_alfabet@abv.bg