7. клас

Курс за подготовка на седмокласници за НВО в края на 7. клас по математика и български език и литература

Курсове за седмокласници в база Лозенец 2023/24

 • Подготовката е съобразена с действащата наредба за НВО след 7. клас.
 • Обучението е организирано в 4 модула с 8 занимания по предмет (МАТ и БЕЛ), като последното занимание е изпит с времетраене и по формата на НВО върху взетия до този момент материал.
 • Заниманията са в делнични дни с времетраене 120 минути и при изготвяне на програмата се съобразяваме със смяната, в която учи детето в училище.
 • Водещо в работата е оформяне на групи (от 6 до 8 деца) в зависимост от нивото на децата с цел осъществяване в по-голяма степен на индивидуалната работа.
 • Таксата за обучение (4 вноски х 350 лв. за един предмет) – в цената са включени заниманията, индивидуални материали, изпити.
 • Заплащането е разсрочено – при започването на курса и преди започване на следващите модули. Съобщения за сроковете за заплащане се изпращат на имейл-адрес 10 дни по-рано.
 • Провеждаме присъствено обучение.
 • Начало на заниманията – 18.09.2023 г. При допълнително включване в работата на групите – цената се преизчислява и се предлага вариант за компенсиране на пропуснатото.
 • Записването предполага внасяне на капаро (по 50 лв. на предмет), попълване на Заявление и Декларация за лични данни и става на адрес:
  • Лозенец (Семинарията), ул. „Професор Хараламби Тачев“ № 4, ет. 1
 • Срокове за записване:
  • В периода 24.04. – 28.04.2023 г. всеки работен ден от понеделник до четвъртък (вкл.) – 18.00 – 19.00
  • В периода 9.05. – 02.06.2023 г. всеки работен ден от понеделник до четвъртък (вкл.) – 18.00 – 19.00
  • След този период – с предварително обаждане и уговорка на един от посочените телефони за контакти до изчерпване на свободните места

Заниманията се провеждат:

Български език и литератураМатематика
кв. Лозенец (Семинарията),
ул. „Професор Хараламби Тачев“ № 4, ет. 1
преподаватели: Н. Перянова, Л. Гюлеметова
ул. „6-ти септември“ № 38

преподавател: Сл. Чичева

Телефони за контакти:
0888 345 064 – Нелида Перянова
0898 543 019 – Славка Чичева
Е-mail: millenium_alfabet@abv.bg