Метод на работа

Подготовка по БЕЛ

Принципът на подготовка по български език в Учебен център Милениум е:

 • Всеки път учениците получават индивидуални материали с теорията и примерни таблици по български език и/или анализационни текстове по литература.С тези материали се работи на заниманието и след това се предоставят на децата за самостоятелна работа вкъщи.
 • На заниманията не се диктува. Това, което децата трябва да знаят, е напечатано, така че родителите също да могат да го прочетат и да контролират ученето му.
 • На всяко занимание се обсъжда домашната работа и се прави тест за проверка на наученото от предишния път.
 • На всяко занимание се дава домашна работа – текст за четене, преразказ за писане, тестове за решаване.
 • Заниманието включва още анализ на предишната домашна работа, допълнителни задачи към най-честите типове грешки и затвърдяване на вече взет материал.
 • Проверката на домашните работи, организацията и проверката на модулните изпити след тях са включени в цената на курса и НЕ ИЗИСКВАТ допълнително заплащане.
 • Всеки от четирите модула завършва с изпит, който е точна симулация на Националния изпит след 7. клас, като включва материала, върху който е работено до този момент. Изпитите и по двата предмета следват формата на Националния изпит по продължителност, брой задачи, видове отговори и съответното разпределение на точките, използването на тестови карти.
 • На всяко занимание учениците получават задачи за следващия път. Всички домашни работи се проверяват и оценяват според критериите на Националния изпит. Всеки ученик, непредал в срок домашната си работа, получава съобщение до родителите си.
 • Колективът на учебен център Милениум е готов да реагира на всички промени в нормативната уредба, отнасящи се до изпита.

Подготовка по МАТ

Принципът на подготовка по математика в Учебен център Милениум е:

 • Всеки път курсистите в Учебен център Милениум получават индивидуални материали, които включват:
 • Теорията, която се покрива от съответното занимание (например чертежи и структурирани правила);
 • Задачи, които ще се решават на заниманието;
 • Кратък тест, който се прави в рамките на заниманието;
 • Тест(ове) за домашно със съответните бланки за попълване на отговорите.

Заниманието по математика в Учебен център Милениум протича по следния ред:

 • Кратък преговорен тест от 4 въпроса, който се обсъжда непосредствено в часа;
 • Обсъждане на предходното домашно: преподавателят обръща внимание на повтарящите се грешки, като ги онагледява с допълнителни примери;
 • Обяснение на новия или преговорен материал, който с застъпен в съответното занимание;
 • Решаване на задачи върху този материал;
 • Активно използваме сборника на Коала Прес по математика за 7.клас.

Всеки ученик, който е предал домашно, получава на следващото занимание коригирано домашното си с обяснителни бележки на грешките си.

Проверката на домашните работи, организацията и проверката на модулните изпити и родителските срещи след тях са включени в цената на курса и НЕ ИЗИСКВАТ допълнително заплащане.

Всеки от четирите модула завършва с изпит, който е точна симулация на Националния изпит след 7. клас . Изпитите и по двата предмета следват формата на Националния изпит по продължителност, брой задачи, видове отговори и съответното разпределение на точките.

На всяко занимание учениците получават задачи за следващия път. Всички домашни работи се проверяват и оценяват според критериите на Националния изпит. Всеки ученик, непредал в срок домашната си работа, получава съобщение до родителите си.

Колективът на учебен център Милениум е готов да реагира на всички промени в нормативната уредба, отнасящи се до изпита.