Резултати пробен изпит 4

Учебен център Милениум не публикува поименни дани за курсистите си, а само статистическа информация на базата на резултатите.

Резултати по БЕЛ

53 момичета: среднен успех 77 (точки от максимум 100)

48 момчета: среднен успех 72 (точки от максимум 100)

 

Резултати по МАТ

40 момичета: среднен успех 63 (точки от максимум 100)

 

38 момчета: среднен успех 65,9 (точки от максимум 100)