Резултати пробен изпит 3

Учебен център Милениум не публикува поименни дани за курсистите си, а само статистическа информация на базата на резултатите.

Резултати по БЕЛ

62 момичета: среднен успех 75 (точки от максимум 100)

НВО - пробен изпит 3

50 момичета: среднен успех 70 (точки от максимум 100)

НВО - пробен изпит 3

Резултати по МАТ

56 момичета: среднен успех 58 (точки от максимум 100)

НВО - пробен изпит 3

 

 

44 момчета: среден успех 62,5 (точки от максимум 100)

НВО - пробен изпит 3