Модул II (кв. Гоце Делчев)

План-график на заниманията за подготовка на седмокласници за НВО по БЕЛ и математика в база кв. Гоце Делчев. Заниманията се провеждат в събота, само при необходимост в неделя.

Графикът на заниманията в база кв. Лозенец е отделен.

Модул II

  • 7, 14, 15 (неделя) декември
  • 11, 18, 25 януари
  • 1 февруари
  • 8 февруари – втори модулен изпит
    • 8:30 – 11ч Математика
    • 11:15 – 13:45 БЕЛ

Обръщаме внимание, че това е планът на заниманията. Ако настъпят промени по независещи от нас причини, ще предупредим при първа възможност.