Резултати пробен изпит 1

Учебен център Милениум не публикува поименни дани за курсистите си, а само статистическа информация на базата на резултатите.

Резултати по БЕЛ

59 момичета: 68 (точки от максимум 100)

69 момчета: 69 (точки от максимум 100)


Резултати по МАТ

63 момичета: 43.78 (точки от максимум 100)

50 момчета: 48.4 (точки от максимум 100)