Модул I (кв. Гоце Делчев)

План-график на заниманията за подготовка на седмокласници за НВО по БЕЛ и математика в база кв. Гоце Делчев. Заниманията се провеждат в събота, само при необходимост в неделя.

Графикът на заниманията в база кв. Лозенец е отделен.

Модул I

  • 28 септември
  • 5, 12, 19 октромври
  • 9, 16, 23 ноември
  • 30 ноември – първи модулен изпит
    • 8:30 – 11ч БЕЛ
    • 11:15 – 13:45 Математика