БЕЛ: онлайн тест

Началото на нашия курс е на 28. септември 2019 година.

Както винаги, очакваме с нетърпение срещата с курсистите. Успешната работа през годините ни дава увереност, че ще помогнем на седмокласниците да посрещнат предизвикателствата на предстоящите изпити.

Винаги сме разчитали на личния контакт, на индивидуалната работа с всеки. И сега ще бъде така, но модерните технологии дават възможност да предложим нови форми, каквато е онлайн платформата ни. Можете да се регистрирате с валиден имейл или да влезете директно с facebook профила си.

И тази учебна година всеки от курсистите, напътстван от своите преподаватели, ще може сам да провери придобитите знания и умения, решавайки тестови задачи, съобразени с формата на изпитите и с очакваните промени във формулирането на въпросите.

Да си пожелаем успех!