База кв. Гоце Делчев ще започне записванията за курсове по български език и по математика учебната 2017/2018 г. в края на месец април. Желаещите могат да запазят местата си в групите до 13. септември включително, като капарират по 50 лв. за предмет при следния график: на 22. и 29. април от 9 до 13 ч. в училището; на 8. и 14. май от 12… Read More


Учебен център Милениум не публикува поименни дани за курсистите си, а само статистическа информация на базата на резултатите. Резултати по БЕЛ 55 момичета: среднен успех 78 (точки от максимум 100) 39 момчета: среднен успех 73 (точки от максимум 100) Резултати по МАТ 51 момичета: среднен успех 58,4 (точки от максимум 100) 43 момчета: среден успех 57,8 (точки от максимум 100)… Read More


Датите за заниманията през Модул 4 са: Април – 1, 8, 9 (събота и неделя – първи и втори ден от пролетната ваканция, която е 8.-17.4.), 22, 29 Май – 8 (понеделник), 13 (събота – пробен изпит), 14 (неделя – последно занимание) На 13.5. ще се проведе трети пробен модулен изпит, който следва формата на НВО. Външни деца могат… Read More


Учебен център Милениум не публикува поименни дани за курсистите си, а само статистическа информация на базата на резултатите. Резултати по БЕЛ 53 момичета: среднен успех 76,1 (точки от максимум 100) 40 момчета: среднен успех 68,3 (точки от максимум 100) Резултати по МАТ 49 момичета: среднен успех 53,7 (точки от максимум 100) 42 момчета: среден успех 55 (точки от максимум 100)… Read More


Учебен център Милениум не публикува поименни дани за курсистите си, а само статистическа информация на базата на резултатите. Резултати по БЕЛ 59 момичета: среднен успех 68,1 (точки от максимум 100) 46 момчета: среднен успех 64,2 (точки от максимум 100) Резултати по МАТ 55 момичета: среднен успех 52,4 (точки от максимум 100) 44 момчета: среден успех 51,9 (точки от максимум 100)… Read More


Датите за заниманията през Модул 3 са: 4.2. (първи ден от зимната ваканция), 11.2., 18.2., 25.2., 5.3. (неделя), 11.3., 18.3. и 19.3. (неделя – промяната в ритъма на заниманията се налага от обявените за 26.3. избори) На 19.3. ще се проведе трети пробен модулен изпит, който следва формата на НВО. На 19.3. ще се внасят таксите за следващия модул. Външни деца… Read More


Учебен център Милениум не публикува поименни дани за курсистите си, а само статистическа информация на базата на резултатите. Резултати по БЕЛ 61 момичета: 67.2 (точки от максимум 100) 46 момчета: 65.2 (точки от максимум 100) Резултати по МАТ 59 момичета: 48.5 (точки от максимум 100) 42 момчета: 50.3 (точки от максимум 100)… Read More


Датите за заниманията през Модул 2 са: 3.12., 10.12., 17.12., 7.1., 8.1. (неделя), 14.1., 21.1. и 28.1. На 28.1. ще се проведе вторият пробен модулен изпит, който следва формата на НВО. На 28.1. ще се внасят таксите за следващия модул. Външни деца могат да се запишат за пробен изпит за 28.1.2017, като заплатят 15 лв. за един предмет на 14. и 21.1.17 от… Read More


Датите за заниманията през Модул 1 са: Октомври: 1, 8, 15, 22, 29 и 30 (събота и неделя от есенна ваканция: 29.10 – 1.11.) Ноември: 19 и 26. (пробен изпит) На 5. и 12.11. няма да има занимания поради провежданите избори в сградата на училището. На 26.11. ще се проведе първият пробен модулен изпит, който следва формата на НВО.… Read More


Заниманията за учебната 2016/17 г. започват на 1.10.2016 г. Очакваме всички курсисти да са в училището в 8:10 ч., за да намерят местата си по стаи и да се подготвят за заниманията. Необходими материали: Тефтер с дебели корици; Три папки с празни карирани листа – по една за литература, за граматика и за домашни работи по математика; Учебник… Read More