7. клас

Курсове за седмокласници в Гоце Делчев

База кв. Гоце Делчев стартира записванията за курсове през учебната 2019/20 г. на 20. април.

Подробности за записване >>

 • Подготовката е съобразена с действащата наредба за изпита.
 • Обучението е организирано в 4 модула по 8 занятия, като в края на всеки модул се провежда пробен изпит върху изучения за периода материал.
 • Занятията се провеждат в събота от 8.30 до 13.45 ч. в 104. ОУ ,,Захари Стоянов”
 • Групите включват 14 ученици.
 • Годишният курс по предмет е 112 учебни часа  и струва 720 лв., платими на 4 пъти по 180 лв., като за  всеки следващ модул таксата се заплаща в деня на модулния изпит.
 • В таксата са включени регулярната проверка на тестове и писмени работи, както и модулният изпит. Обърнете внимание на подробното описание на работата по БЕЛ и математика.
 • За материали по български език и литература и математика се заплаща еднократно сума от 50 лв. (по 25 лв. за предмет) при започване на курса.
 • Колективът на образователен център “Милениум” е готов да реагира на всички промени в нормативната уредба, отнасящи се до изпита.
 • Заниманията за учебната 2019/20 г. започват на 28.09.2019 г.


За контакти:
088 77 66 320 – всеки делничен ден между 17 ч и 20 ч и събота между 8:30 и 13:30ч.
0888 933618, 0888 345 064


 

Курсове за седмокласници в база Лозенец

На вниманието на ученици и родители предлагаме информация за курсове през новата 2019/20 учебна година, които се провеждат в база Лозенец. Курсовете са само в делнични дни, но с гъвкав график. Обадете се или ни пишете, за да определим заедно оптималния вариант за предстоящото обучение:

 • Подготовката е съобразена с действащата наредба за изпита след 7. клас.
 • Обучението е организирано в 4 модула от 8 занимания по предмет, като осмото занимание е пробен изпит върху изучения за периода материал.
 • Цената на годишния курс по предмет е 800 лв., платим на 4 пъти, като за следващия модул се заплаща в деня на изпита на завършващия модул. В цената се включват работата на заниманията, регулярната проверка на домашни работи, тестове, писмени работи и преразкази, модулни изпити и индивидуални консултации.
 • За материали по български език и литература и математика се заплаща еднократно сума от 50 лв. (по 25 лв. за предмет) при започване на курса.
 • Начало на заниманията – 16.09.2019 год. При допълнително включване в работата на групите – цената се преизчислява и се предлага вариант за компенсиране на пропуснатото.
 • Заниманията по всеки предмет са по 120 минути (3 учебни часа), един път в седмицата във време, съобразено с училищните ангажименти на учениците.
 • Работи се в малки групи до 7 човека.
 • Заниманията се провеждат от преподаватели на Учебен център „Милениум” – база кв. Лозенец.
Записването предполага внасяне на капаро (по 50 лв. на предмет):
 • в периода 15.04. – 7.06.2019 г. – всеки работен ден между 17.30 и 18.30 на долупосочения адрес;
 • в периода 10.06. – 13.09.2019 г. – след уговорка по телефона на един от долупосочените телефони до заемане на местата.

За контакти:

0888 345 064 – Нелида Перянова
0888 181 117 – Наташа Христемова
0898 543 019 – Славка Чичева