Материали за упражнение 16 – 21.3.

Скъпи курсисти,

В НВО ще бъде включен само материалът, който е взет до изпита, което означава, че сега е време за преговор. Ще продължим подготовката за НВО със задачи, които можете да изпълните в домашни условия с подкрепата на родителите.
Да се учим, да бъдем адаптивни, така ще излезем от ситуацията по-добри и по-можещи.

    1. Преговорете материалите за видове изречения. Направете теста за сложно съставно и сложно смесено изречение. Проверете теста като сверите с отговорите.
    2. Решете теста за четене с разбиране. Проверете теста като сверите с отговорите.
    3. Преговорете отново материала от 6 клас върху „Художник“ и „Братчетата на Гаврош“. Решете теста върху „Художник“ и „Братчетата на Гаврош“. Проверете теста като сверите с отговорите.
    4. Научете двете стихотворения наизуст („Художник“ и „Братчетата на Гаврош“).