График база кв. Гоце Делчев

План-график на заниманията в база кв. Гоце Делчев. Заниманията се провеждат в събота, само при необходимост в неделя.

Графикът на заниманията в база кв. Лозенец е отделен.

Модул I

  • 28 септември
  • 5, 12, 19 октромври
  • 9, 16, 23 ноември
  • 30 ноември – първи модулен изпит

 

Модул II

  • 7, 14, 15 (неделя) декември
  • 11, 18, 25 януари
  • 1 февруари
  • 8 февруари – втори модулен изпит

Обръщаме внимание, че това е планът на заниманията. Ако настъпят промени по независещи от нас причини, ще предупредим при първа възможност.