Резултати пробен изпит 4

Учебен център Милениум не публикува поименни дани за курсистите си, а само статистическа информация на базата на резултатите.

Резултати по БЕЛ

58 момичета: среднен успех 73,56 (точки от максимум 100)

42 момчета: среднен успех 72,51 (точки от максимум 100)

 

Резултати по МАТ

46 момичета: среднен успех 57,7 (точки от максимум 100)

 

40 момчета: среднен успех 61,13 (точки от максимум 100)