Резултати пробен изпит 3

Учебен център Милениум не публикува поименни дани за курсистите си, а само статистическа информация на базата на резултатите.

Резултати по БЕЛ

65 момичета: среднен успех 70,95 (точки от максимум 100)

 

41 момчета: среден успех 69,41 (точки от максимум 100)

 

Резултати по МАТ

48 момичета: среднен успех 53,60 (точки от максимум 100)

 

 

43 момчета: среден успех 58,22 (точки от максимум 100)