Занимания III модул

Датите за заниманията през Модул 3 са:

  1. 9.февруари
  2. 16.февруари
  3. 23. февруари
  4. 24. февруари (неделя)
  5. 9.март
  6. 16. март
  7. 23. март
  8. 30.март  (изпит)

На 30.3. ще се проведе трети пробен модулен изпит, който следва формата на НВО.

На 30.3. ще се внасят таксите за следващия модул.

!!! Местата за некурсисти на УЦ Милениум са запълнени. 

Външни деца могат да се запишат за пробен изпит за 30.3.2019, като заплатят 15 лв. за един предмет на 9., 16. или 23.3.19 от 8:30 до 13:30 часа в учителската стая на 104 ОУ. Записване в деня на изпита е възможно само по предварителна уговорка на тел. 088 77 66 320 между 17 и 20 ч.

Изпитът на 30.3. ще се проведе в следния ред:
Математика – 8:30 – 11:00 часа
БЕЛ – 11:15 – 13:45 часа