Занимания I модул

Датите на заниманията от първи модул са:
Септември: 29.
Октомври: 6, 13, 20, 27.
Ноември: 10, 17 и 24 (пробен изпит)

На 24.11. ще се проведе първият пробен модулен изпит, който следва формата на НВО.

На 24.11. ще се внасят таксите за следващия модул от 8:30 до 13:30 ч. При невнесена такса мястото се счита за свободно и се предлага на първите в листа на чакащите.

Външни деца могат да се запишат за пробен изпит за 24.11.2017, като заплатят 15 лв. за един предмет на 20.10, 27.10., 10.11. и 17.11.17 от 8:30 до 13:30 часа в учителската стая на 104 ОУ (за повече информация – тел. 088 77 66 320 между 17 и 20 ч.).

Изпитът на 24.11. ще се проведе в следния ред:
Математика – 8:30 – 11:00 часа
БЕЛ – 11:15 – 13:45 часа