Резултати пробен изпит 4

Учебен център Милениум не публикува поименни дани за курсистите си, а само статистическа информация на базата на резултатите.

Резултати по БЕЛ

41 момичета: среднен успех 77 (точки от максимум 100)

 

50 момчета: среднен успех 68,3 (точки от максимум 100)

 

Резултати по МАТ

35 момичета: среднен успех 58,2 (точки от максимум 100)

 

50 момчета: среднен успех 56,5 (точки от максимум 100)