Учебен център Милениум не публикува поименни дани за курсистите си, а само статистическа информация на базата на резултатите.

Резултати по БЕЛ

55 момичета: среднен успех 78 (точки от максимум 100)
Резултати по БЕЛ - момичета

39 момчета: среднен успех 73 (точки от максимум 100)
Резултати по БЕЛ - момчета

Резултати по МАТ

51 момичета: среднен успех 58,4 (точки от максимум 100)
Резултати по МАТ - момичета

43 момчета: среден успех 57,8 (точки от максимум 100)
Резултати по МАТ - момчета