Учебен център Милениум не публикува поименни дани за курсистите си, а само статистическа информация на базата на резултатите.

Резултати по БЕЛ

53 момичета: среднен успех 76,1 (точки от максимум 100)
Резултати по БЕЛ - момичета

40 момчета: среднен успех 68,3 (точки от максимум 100)
Резултати по БЕЛ - момчета

Резултати по МАТ

49 момичета: среднен успех 53,7 (точки от максимум 100)
Резултати по МАТ - момичета

42 момчета: среден успех 55 (точки от максимум 100)
Резултати по МАТ - момчета