Учебен център Милениум не публикува поименни дани за курсистите си, а само статистическа информация на базата на резултатите.

Резултати по БЕЛ

59 момичета: среднен успех 68,1 (точки от максимум 100)
Резултати по БЕЛ - момичета

46 момчета: среднен успех 64,2 (точки от максимум 100)
Резултати по БЕЛ - момчета

Резултати по МАТ

55 момичета: среднен успех 52,4 (точки от максимум 100)
Резултати по МАТ - момичета

44 момчета: среден успех 51,9 (точки от максимум 100)
Резултати по МАТ - момчета